Browse Rungus


a
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

s


saabEnghold in mouth BMdi pegang dengan bibir atau mulutSaab po mangakan diti kinulat ku, omis.
saadEngwounded, injuredBMcederaBanal ma ko arogot ino saad nu oi!BMCedera kamu sangat teruk.kapanasaadEnginjure, to hurt someoneBMmencederakan dengan tidak sengajaOsusa do mangaraha ong kapanasaad dot ulun vokon.BMPerlu membayar denda sekirannya telah mencederakan orang lain.minanasaadEnginjure, hurtBMmencederakanMinanasaad ko dinot andaha ku tu inovit nu mikurub sid sombol.BMKamu mencederakan ayam jantan saya dengan membawanya bersabung di tempat orang.nasaadanEngwounded, injuredBMcederaNasaadan yalo tu naratu silod tukad.BMDia cedera kerana jatuh di tangga.
saaiEngfresh water frog (edible)BMjenis katak yang boleh dimakan dan didapati di sungaiPanabpo kou do saai silod ranau.BMKamu pergi tangkap katak di sawah.syngataEngfrogBMkatak, kodok
saanEngcarry on shoulderBMpikul atas bahukisinaanEngcarried something on shouldersBMmemikul sesuatu di bahuAvagatan oku tu kibarazit oku po binabo, kisinaan oku po dot kolohon di minuli oku antad sid tagad.manaanEnglift upBMmengangkatManaan oku dilo punti natagad ong muli no.BMSaya mahu mengangkat pisang itu di bahu nanti bila balik.saanoEngcarryBMpikulSaano dohon muli inot uva do monulun.BMTolong pikul (bawa) balik buah pisang itu.saanonEngwill carryBMakan pikulSaanon ku inot obubut do parai ong muli oku no.BMSaya akan memikul karung plastik itu bila balik nanti.
saangEnghold, collect in hand, full handBMgenggam penuh dengan tapak tangan
saanosaanEngcarryBMpikulSaano dohon muli inot uva do monulun.BMTolong pikul (bawa) balik buah pisang itu.
saanonsaanEngwill carryBMakan pikulSaanon ku inot obubut do parai ong muli oku no.BMSaya akan memikul karung plastik itu bila balik nanti.
saapEngagainst, fightBMlawanSaap dilo momobog dikau.EngFight against your bully.BMLawan orang yang memukul kamu.kumisaapEngcompete, againstBMberlawanan, bertandingIsai kumisaap dohon do mibilad?EngWho want to fight against me in hand wrestling.BMSiapa yang mahu berlawanan gusti lengan dengan saya.misasaapEngcompete again each otherBMberlawanan, bertanding antara satu dengan yang lainMisasaap yoti dino isai opodos banal o dolou sid palimen.BMMereka bertanding suara siapa yang paling lantang di Parlimen.misasaap-saapEngcompete against each otherBMsaling berlawanan, saling bersaing, saling bertandinganMisasaap-saap yoti dot isai gulu dot ahadan miinum.EngThey are compete each other who faint of drunken first.BMMereka saling bersaing siapakah yang akan pengsan dahulu semasa minum arak.saaponEngenemy, againstBMlawanAso saapon ong hukum do pomogunan.EngCannot fight against the law of nature.BMHukum alam tidak dapat di lawan.sumaapEngagainst, versusBMmelawanAmu kavasa sumaap ong molohing o moniag.EngCannot fight against parents when they are giving you an advise.BMTidak boleh melawan kalau ibubapa yang memberi teguran.
saaponsaapEngenemy, againstBMlawanAso saapon ong hukum do pomogunan.EngCannot fight against the law of nature.BMHukum alam tidak dapat di lawan.
saasEngchargeBMcasNovian saas iti talipaun ku.EngMy handphone charge is empty.BMTelefon bimbit saya kehabisan cas.
*sabakBMjeraasabakEngoutdo somebody, overdoBMjera, menjeraOt angaanak, asabak kou no ong amu kou no mindakod koduruk tu kunsian ku ino tukad dino.BMAnak-anak, kamu jera/jagalah jika kamu tidak naik sebab saya akan kuci pintu itu.
sabalEngpatientBMsabarSabal, kadan voson humago korikot ong kakal no mangkus-tangkus o kurita.BMSabar, jangan terlalu terburu-buru sekiranya kereta sudah dalam perjalanan.sumabalEngpatientBMsabarSumabal po, kadan voson humago.Eng Be patient, don't be too rush.BMBersabar dahulu, jangan terlalu terburu-buru.
sabap1Engcause, reason BMsebabNunu ka sabab do sumana ko banal si dohon?EngWhat the reason you hate me so much?BMApa sebabnya kamu sangat benci dengan saya?
sabpangEngdistance between two fingersBMjarak antara dua jarimisabpangEngmeasure with fingersBMsukat jarak dgn dua jari Misabpang iti raan do kazu.
sabuwEngrap, intercourseBMrogol, setubuhmanabuw1Engcopulate (of animals and derrogitorily of people)BMmengawan (khas utk binatang dll), rogol (orang)Manabuw no ilot asu, gumumu no banal asu ditokou diti.BMAnjing itu mengawan, semakin banyaklah anjing kita ini nanti.2Engbe in heat (of female animals)BMbersetubuh (binatang)Manabuw no vagu inot asu.
sadaEngfishBMikanAso sada idjuval sid badi ong biano.EngThere is no fish that sell at the market today.BMTiada ikan dijual di tamu hari ini.monginsadaEngcatch fishBMmenangkap ikanMonginsada po sid rahat ong minsosodop.BMMahu pergi menangkap ikan di laut petang ini.
sadakaEngalms, charityBMsedekahOng manahak do sadaka suvai opulang o ginavo nu.BMJika mahu memberi sedekah perlu dengan keikhlasan hati.manadakaEnggive almsBMbersedekahKadan manadaka ong humarap dot ulian vagu.BMJAngan memberi sedekah sekiranya berharap untuk diberikan semula.mokisadakaEngbeggingBMmeminta sedekahKamalu do mokisadaka ong napampanan-i o guvas om omulok po.BMAgak memalukan jika meminta sedekah sekiranya anggota badan masih sempurna dan badan masih kuat.
sadakaiEngbe well cared forBMmewah
saddakEnglanding net, BM penyahuk, jaring pendaratPongovit saddak ong mozo ko no magapon, panaddak dilo sada dot apon.
saddangEngearringsBManting-antingNatatak i saddang ku hiza minodsu oku.BMAnting-anting sya tercicir ketika saya mandi.
saduEngstumbleBMtendangNakaraha i hakod ku tu nasadu ku it vatu.BMKaki saya berdarah kerana saya tertendang batu.
saga'iEnghead hunterBMpengait, pemotong kepalaAraat ong saga'i tu moniit dot ulu ka dot ulun.manansagaiEngbe h.h.
sagalasagalcfatandasunspec. comp. form oftandasEngselected (bad or good things)BMterpilih, terasing (yang terbaik atau sebaliknya)
saganaEngall, entireBMsegenap, segala sesuatuSagana ong mizau sid vaig nga akan-i ditokou.nakasaganaEngall together, entireBMsemua, segenap
sagang(?)cfpasa-gangouunspec. comp. form ofpasagangou2Engcoal