Browse Rungus


a
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

t


taamEngthrow awayBMlempar, baling, lontarOhuzan oku banal kosodop, taam oku-i modop sid tilom ku.BMSaya sangat letih semalam, saya lempar diri sahaja tidur di tilam.pataamEngthrowBMmelontar, menghumban, melemparLalagadan pataam dino vatu.BMLempar kuat-kuat batu itu.
taanEngput, set, positionBMpasang, tahan (pukat)Taan kou no dilo mingtikam, dati ong kontok kou.BMKamu pasang taruhan pada merkea yang berjudi, manatahu kamu menang,.pataanEngset trap, get into positionBMmemasang (jerat, bubuh dll), tahanPataan i ama do pukot sid bavang.BMAyah menahan/memasang pukat di sungai.
taapEngroofing plates, roof in generalBMatap, bumbungNoruhak no ilo taap.BMAtap itu sudah bocor.manaapEngsetting roofBMmemasang atap, membuat bumbungManaap oku po di sulap ku.BMSaya mahu memasang atap bagi pondok saya.nipanaapEngcover by, installed roof BMdilitupi, dipasang atapNunu nipanaap nu di sulap sid tagad?BMApa atap yang kamu pasang di pondok ladang?
tabangEnghelp, assistBMbantu, tolongTabang dioti monginsakot.BMTolong mereka memotong rumput.manabangEnghelpBMmenolongManabang oku po dioti mongomot.BMSaya mau membantu mereka menuai padi.synmonozupotozupomonulungtulungmabang-tabangBMsedang membantutumabangEnghelped, work with, work togetherBMmembantu (melakukan kerja)Tumabang bo do nunu-nunu gagamaon nga oduruk om opongo o gamaon.
tabarakEngfrog (mythical)BMjenis katak, kodok besarOlogod banal ilot uni do tabarak.BMBunyi katak besar itu sagngat kuat.
tabaralangEnglarge cicadas
tabasEngslip over edgeBMjatuh dari tebingnatabasBMterbukaNatabas iti rantai do bosikal ku.
tabaungEngput on muzzleBMikat mulut (anjing, manusia)Isai minongogos do tabaung inot asu dino?BMSiapa yang mengikat ikat mulut pada anjing itu?
tabbiEngshake hands, grasping in the hand, great one anotherBMjabat, bersalamanmitabbiEngshake hands, great each otherBMbersalam, berjabat tanganMitabbi kito po. Nunu habal nu?EngLet's shake hands first. How are you?BMKita bersalam dulu. Kamu apa khabar?
tabidEngplait, braidBMlilit, ikatItabid sinod puun do nizuw ino polihan do karabau dino ong pokogos.BMLilitkan pada batabg pokok kelapa tali kerbau itu semasa menambatnya.tinabidEngthing spun, twistedBMpintalantumabidEngtwist, wrap aroundBMberlilitTumabid sinod kazu ino valahan dino ong alaid no.
tabilBMdinding, penutup samping rumah
tabiuBMmenarik muka, memek muka apabila tidak menyukai sesorangAtabiu ogi beno vuros nu!
tabpaaitabpoEngcapture, catchBMtangkap
tabpasEngcrushBMlompat dari atas pokok ke pokok yang lain (spt monyet)Tabpas no ino kara ka nga siombo po nemot dioti tu mentatanop i tumabpas yadara.BMLalu monyet itu lompat dari pokok ke pokok dan akhirnya mereka tidak dapat lagi melihatnya kerana monyet melompat semakin jauh sehingga lenyap dari pandangan mereka.tumabpasEngjumping from tree to tree (as monkey)BMmelompat dari pokok ke pokok (spt monyet/kera)Tabpas no ino kara ka nga siombo po nemot dioti tu mentatanop i tumabpas yadara. BMLalu monyet itu lompat dari pokok ke pokok dan akhirnya mereka tidak dapat lagi melihatnya kerana monyet melompat semakin jauh sehingga lenyap dari pandangan mereka.
tabpoEngtake into custody, catchBMterkam, tangkapTabpo si di apa nu, nokouli no yosido.BMPergi terkam bapa kamu, dia sudah balik.atabpaanEngcan be catchBMboleh di tangkapSuvai atabpaan ino manuk dino ong sodop no tu kasako no yosido.BMAyam itu hanya boleh ditangkap bila malam tiba apabila dia sudah bertenggek.kapanabpaanEngreason to catchBMsebab untuk menangkapNunu ka kapanabpaan dikou inot using dino?BMApa sebab kamu kahu menangkap kucing itu?manabpoEngcatch, arrestBMmenangkap, menerkamManabpo do manuk ilot asu.EngThe dog catch the chicken.BMAnjing itu menangkap ayam.tabpaaiEngcapture, catchBMtangkaptinabpaEngcatch byBMditangkaptinabpaanEngcatchedBMditangkapTinabpaan dot asu i manuk nga minatai.EngThe dog catch the death chicken.BMAnjing itu ditangkap anjing lalu mati.tinabpa-tabpaanEngcapture, catchBMditangkapTinabpa-tabpaan dioti it ongomanuk sid sunsud om piningtunuvan ogi.BMAyam -ayam itu baru sahaja mereka tangkap dibawah kulung rumah lalu mereka panggang.tumabpoEngembraceBMmenerkamTumabpo no inot angaanak sid di apa dau kodung kouli yosido kumaraja.BMAnak-anak menerkam ayah mereka bila sahaja dia balik dari kerja.
tabpulEngspit when talkingBMtempiasotobpuranEngaffected by mouth sprinkle from other peopleBMterkena tempias dari mulut orang lain.
tabuEnghave ill healthBMtimbul kembali (luka sudah sembuh tapi timbul kembali)
tabulEngcall, allure spirits (by throwing rice into air)BMtabur (menabur beras ke atas untuk memanggil roh)
tadakEngpinch, squeeze between the finger and thumbBMpicit (dengan jari)manadakEngpincingBMmemicitTabangai oku manadak diti kupos sitid likud ku.BMTolong saya picit bisul saya dibelakang.
tadiBMsisa rumah lebah
tadtalanEnga kind of insectBMkelulut, sejenis seranggaPaha do tadtalan onsom-onsom koomis.BMMAdu kelulut rasanya asam-asam manis.
tadukEngvegetable (been cooked)BMsayur (sudah masak)Ponohuk do taduk sid kava.BMKaut sayur di kuali.manadukEngpreparing vegetable (to cook)BMmembuat sayur (memotong dan menyediakan untuk di masak)totodukonEnguncooked vegetables already prepared for cookingBMsayur-sayuran (belum dimasak)Ogumu totodukon sid mintutuk do vlai, amu osusa dumagang do totodukon ong sid kampung.BMBanyak sayur tumbuh di sekeliling rumah, tidak perlu membeli sayur kalau dtinggal di kampung.
tagad1Enghill rice fieldBMladang padi humaPiro no gantang tagad dikou on biano?synumoEngpaddy field, hill rice fieldBMladang padi bukit, lihat tagadkatagadanBMladang-ladang padi huma
tagad2Engcut off treeBMtebangTagadon ku ino kazu dino.BMKayu itu akan saya tebang.managadEngfell trees, clear jungle for ricefieldBMmenebang kayu/pokok Managad oku po dilo punti, nansakan no.BMSaya mahu mmenebang pook pisang itu, buahnya sudah masak.tinagadEngcut down, toppleBMtebangTinagad di Apa it punti nansakan.BMBapa menebang pisang yang buahnya sudah masak.
tagahasEngname of treeBMnama kayu lembutAmu avantang sinsoon ong tagahas tu olomi sangkazu.BMPokok kayu (tagahas) tidak bagus dibuat papan kerana kayunya lembut.