Rungus - English - Malay


a
-
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

o


o1adj EngyesBMyaO, banal nu ino ko araat ong momudut.BMYa, benar katamu. Ianya jahat sekiranya berbohong.2Engthe
o-1pfxEngst.vb.2EngPotentive OV
-osfxEngOV Atemporal
obiadj Engremain, left overBMbaki, sisaVaro noka obi nu dino ginazau nu mangakan dino? Mad ogumu banal.BMAda baki lagi kamu makan ka nasi kamu tu? Ianya nampak banyak.nobiEngremain, leftBMbaki, sisanongoobiadj Engremain, left overBMbaki, sisa
obig
obiknEngside of waistBMpinggangOruol ilot obik ku, nosiku di Galang.BMPInggang saya sakit, di siku Galang.
obilvEngtie sheath of jungle knife around waistBMbawa dengan mengikat di pinggang (parang)Obilo ilo dangol, mamanau kito mongolou.BMIkat parang itu pada pinggang kamu, kita pergi mencari kayu api.obilannEngsheath of jungle knifeBMsarung parang
obilannEngsheath of jungle knifeBMsarung parangPangkapo silod obilan ino dangol.BMMasukkan ke dalam sarung parang, parang itu.unspec. comp. form ofobil
obimpipitanadj BMmudah berputus asaSuvaiko amu obimpipitan ong kakal po masi-pasi tokou sitid pomogunan gam pokosogon banal ilo ginavo.BMHendaklah jangan mudah berputus asa jika masih hidup di dunia tetapi teguhkanlah hati kita.unspec. comp. form ofpipit
obimpupusan1vEngeasy to give up or lose hopeBMmudah berputus asa2adj Engsomeone that so early in losing hope or giving up of somethingBMseseorang yang mudah berputus asaKadan obimpupusan koduruk ilo ginavo ong baiko mioduw minisavo. Pokosogon banal ilo ginavo.unspec. comp. form ofpupus
obinghalibadj
obingikumadj Engshy personBMpemaluObingikum ong ilo savo di Arali.EngArali's wife is a shy person. BMIsteri Arali seorang yang pemalu.unspec. comp. form ofikum
obingkorotadj EngstrippedBMberbelang-belangunspec. comp. form ofbingkorotkorot
obinglizabadj Engeasy to lifted, opened, uncoveredBMmudah terselakAtagon no mogom-ogom, mad oinglizab ino kuhun nu.BMDuduk dengan cermat, kain skirt kamu mudah terselak.unspec. comp. form oflizab
obingmahalanadj EngsluggardBMpemalasObingmahalan oku moniag ong yoku, mad nopo mangalapos oku ong oguvail no banal.BMSaya malas menegur, saya akan terus rotan jika terlampau nakal.unspec. comp. form ofmahal
obingpasaadj Engrotten easily, bad easilyBMmudah busuk, mudah burukObingpasa ong gipa. Amu asadapan, ovutong no.BMUdang mudah buruk. Tidak sampai ke petang, ianya sudah busuk.unspec. comp. form ofpasa
obinitvEngpinchBMcubitKada koguvail, oruol mahi ong obinit o tolingo.BMJangan nakal, sakit sekiranya teliga di cubit.unspec. comp. form ofbinit
obinsakahanadj BMmudah merasa kotor atau jijikKadan obinsakahan ong anak do Momogun, kamalu do bangsa tokou.unspec. comp. form ofasakau
obinsiananadj Enghabitually compassionate, have compassionBMberbelas kasihanObinsianan do koruhang ong it ama dioti diri tu ombo it asot kakanan, ponohukon-i dau do parai sid sulap dau.BMBapa mereka sangat berbelas kasihan. Sesiapa yang tidak memiliki makanan, dia biarkan sahaja orang itu mengambil padi di pondok padinya.unspec. comp. form ofsian
obinsikopadj Engfeel insulted, taking something personallyBMmudah terkejut, mudah merasa sesakObinsikop o ginavo ong yodu.BMNenek seorang yang mudah terkejut.unspec. comp. form ofsikop
obinsodiriadj BMmudah mengasingkan diriObinsodiri mahi ong yalo dino tu malan mamung sid ogumu ot ulun.BMDia seorang yang suka mengasingkan diri kerana tidak suka bergaul dengan orang banyak.unspec. comp. form ofsodiri
obinsolonadj BMmudah terliur apabila melihat hak orang lainunspec. comp. form ofsolon
obinsovolokonadj Engcrazy after menfolk (of woman)BMmudah terliurObinsovolokon ong i Maria.BMMaria mudah terliur.unspec. comp. form ofsovolok
obinsuhutadj EngobeyBMpatuhObinsuhut barasan ong i Oong.BMOong seorang yang suka mendengar kata.unspec. comp. form ofsuhutcfobozigi
obintongkizadadj Engeasily seperatedBMmudah bercerai, mudah berpisahObingtongkizad do molohing ong ikau mirimpanau sid tanga do bandar.BMKamu ni smudah betul berpisah dengan ububapa semasa berajaln di tengah bandar.unspec. comp. form oftongkizad