Rungus - English - Malay


-
a
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

r


raab(?)vEngdrop, fall onto
raagvEngruin, get badBMrosak, membuat rosak
raannEngbranch, twigBMcabang, dahanNotipu i raan do koliabas tu linongginitan i Dozong.BMDahan jambu batu telah patah kerana Dozong bergayut padanya.muraanadj Engbranches growBMbercambah, tumbuh rantingMuraan ogi i ratu i tinanom ku sid likud do sulap.BMPokok durian yang saya tanam di belakang pondok baru bercambah.ongoraannEngbranchesBMranting-rantingNavi tumipu ino ongoraan do limau.EngThe lime branches are all broken.BMDahan limau semuanya habis patah.
raatadj Engbad, uglyBMjahat, hodohAraat mang yalo oi. Akapal banal ino sambakon dau.BMDia sangat hodoh. Keningnya sangat tebal.araatadj Engbad, ugly, evilBMjahat, burukAraat ong yalo ko ulun, sumul mogoduw dot ulun vokon.BMDia seorag yang jahat, selalu sahaja memarahi orang lain.araatanadj Engdislike of somethingBMtidak suka dengan sesuatu atau seseorangAraatan oku ong iti banat, osolot banal.BMSaya tidak suka dengan baju ini, ianya sangat ketat.aradaatadj Engdifficult, uneasyBMsusahAradaat iti tu otuvong no om aso sotirip do ponitiu.BMINi sangat susah kerana ianya sudah gelap tapi tiada lapmpu suluh untuk menyuluh.synohigongunspec. comp. form ofhigongkaraatanadj Engwickedness, evilBMkejahatan, tulahIti no karaatan ong amu no mongining do tiagon tu kopunovot.BMIni la tulah jika tidak mendengar apabila dilarang, dapat kecelakaan.korumaatoadj EngbadnessBMsifat keji, sifat buruk seseorang, keburukanKorumaato dino ong to molohing nga sunsubon mogidu.BMItu adalah sifat keji jika ibubapa pun di halau keluar dari rumah.mangaraatvEngmake bad, rumaat get badBMmembuat kejahatan terhadap orang lainKadan no mangaraat dot ulun vokon.BMJangan membuat jahat terhadap orang lain.mongindaraatvEngmake evil of someoneBMmemburuk-burukkan seseorang sehingga menyebabkan pergaduhanKadan mongindaraat dot ulun vokon tu kolumaag.BMJanganmemburuk-burukkan orang lain kerana karma itu ada.rinaat adj EnguglyBMburukRinaat nu dino tu sinahat nu ogi dot opurak inot obuk nu. Yad poko lumohing ko.BMKamu kelihatan sangat hodoh apabila kamu cat rambut kamu putih, seperti orang tua.rumaatadj EnguselessBMtiada gunaRumaat bo ong yalo dino tu asot agas-gaasan sid valai.BMDia seorang yang tidak berguna, tiada satu pun kerja dia lakukan di rumah.
rabavEngsucceed hunting, get a lot of prey by huntingBMberhasil memburu, bawa banyak buruan dari hutan
rabagnunspec. comp. formmamarabagadj barabagnEngsteady drops of tears, tears dropsBMtitisan air mataAso no barabag ino mogihad yalo.BMTiada sudah titisan air matanya menangis.murabagadj Engtrickle tearsBMbercucuran air mataMurabag no romou dilo mogihad tu neduanan mamanau.BMAir matanya bercucuran keluar kerana ditinggalkan jalan.
rabasnEngforeheadBMdahiAlaab o rabas ong yalo. Mad sampalad ka laab ino rabas dau.BMDahinya luas. Dahinya seperti selebar tapak tangan.
raboinEngoverlapsyngamboiEngoverlap, hang over loose endBMjuntai
rabotunspec. comp. form ofabotadj Engwoman who knows everythingBMkain sarung luar wanita
rabu(?)adj Engroll of tobacco
rabutvEngpull (with roots)BMcabut (dengan akarnya)Amu arabut ku iti runti, okodou robuton.BMUbi kayu ini tidak dapat saya cabut. Ianya keras.synvuvulEngpullBMcabutarabutvEngpulled out, uprootedBMtercabutKada kou pimomoi sinod batas, arabat dikou ino todukon ku.BMJangan kamu bermain dekat batas, nanti kamu tercabut sayuran yang saya tanam.
rada?(radahan cf. tukad)adj Engsteps
radaknEngscratch woundBMluka calarAralom radak do rugi sitid parud ku.BMLuka calar duri pada kaki saya sangat dalam.naradakvEngscratched, cut with sharp instruments, be woundedBMcalar terluka Naradak oku do rugi.EngI wounded scratch by torn.BMSaya tercalar duri.
radoun
radunEngploughBMbajakAmu aradu ino ranau ong toun biano tu norungoi i radu dahai.BMSawah itu tidak dapat dibajak tahun ini kerana bajak telah rosak.synsungalEngroot up, turn upside down, digBMbajak, korekaraduvEngplowBMdibajakAvantang o parai ong aradu o ranau.BMPadi tumbuh dengan baik sekiranya sawah dibajak.mangaraduvEngplough, plow (of soil)BMbajak, membajak (tanah)Mangaradu po dilo ranahon ong minsosomok no kapananaman parai.BMperlu membajak sawah bila musim menanam sawah hampir tiba.Mangaradu do ranau.BMMembajak sawah.
raganEngbasket, hand-carried basketBMraga, bakul jinjingKovidai ilo raga, ponuvangan to do rangalau.BMBawa jalan raga itu, tempat kita memasukkan rambutan.
ragainEngtuberculosis, chronic sicknessBMpenyakit TB, batuk keringNanangan yalo do ragai, sabab pogi agahui no banal yosido dino.BMDia terkena penyakit TB, sebab itulah dia kurus-kering.
ragamadj EngplayBMbermacam ragam, gurauan, jenaka, lucu
ragangadj Englittle baby which still redBMwarna kulit bayi yang merah, dari umur 1-5 mingguRagang po ong itit anak nga olobpung ogi.BMAnak itu masih bayi tetapi sangat gebu.aragangadj 1EngredBMmerahAragang ilo vuros ku tu nolonuk dot addau.BMMuka saya merah kerana terbakar cahaya matahari.synorinsakunspec. comp. form ofrinsak2Englittle baby which still redBMwarna kulit bayi yang merah, dari umur 1-5 mingguAragang po ong itit anak nga olobpung ogi.
ragang-pingasnBMikan merah (ikan laut)Nokopukot okoi do ragang-pingas sid Indarason.
ragasadj Engoriginal, pure, true, real (of gold, gongs, wood)BMbarang asli, jenis gong yang tulin(seperti kemanis, guntomou, manghak) selalunya berasal dari Negara Brunei atau Cina Vavaro yalo dino tu noponu do ragas ilot ongkob dau.ragasaiadj
ragasaiunspec. comp. form ofragasadj
ragivEngkindBMjenisOgumu ragi diti votik do sigal.BMAada banyak jenis corak dastar/tanjak.aragiadj Engdifferent kindBMpelbagai jenisAragi ot akanon ong ikau, amu-i oruol ot izan nu oi?BMKamu makan pelbagai jenis makanan, perut kamu tidak sakitkah?orogizanadj Englots of types, various types, types, variousBMbanyak jenis, berjenis-jenis, berlainan jenisOrogizan ong iti dikau do manuk. Varo manuk nu do turok, lisong om vura.BMAyam kamu ada pelbagai jenis. Ada ayam putih, hitam dan berwarna-warni.rinaginEngslow lorisVaro rinagi mapai-sapai silod raan do kazu.EngThere is a slow-loris on the tree branches.
ragkang adj
ragupvEngplate, cover with paint, metalBMselit, sapu (pinggan mangkuk raja di sapu dengan emas)