Rungus - English - Malay


a
-
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

r


raab(?)vEngdrop, fall onto
raagvEngruin, get badBMrosak, membuat rosak
raannEngbranch, twigBMcabang, dahanNotipu i raan do koliabas tu linongginitan i Dozong.BMDahan jambu batu telah patah kerana Dozong bergayut padanya.muraanadj Engbranches growBMbercambah, tumbuh rantingongoraannEngbranchesBMranting-ranting
raatadj Engbad, uglyBMjahat, hodohAraat mang yalo oi. Akapal banal ino sambakon dau.EngShe is really ugly. She has such thick eyebrows.BMDia sangat hodoh. Keningnya sangat tebal.araatadj Engbad, ugly, evilBMjahat, burukaraatanvEngdislike of somethingBMtidak suka dengan sesuatu atau seseorangaradaatadj Engdifficult, uneasyBMsusahsynohigongEngawkward, inconvenient, uneasyBMsukar, rumitkaraatannEngwickedness, evilBMkejahatan, tulahkorumaatoadj EngbadnessBMsifat keji, sifat buruk seseorang, keburukanmangaraatvEngmake bad, do wrongBMmembuat kejahatan terhadap orang lainmongindaraatvEngmake evil of someoneBMmemburuk-burukkan seseorang sehingga menyebabkan pergaduhanrinaat adj EnguglyBMburukrumaatadj EnguselessBMtiada guna
rabavEngsucceed hunting, get a lot of prey by huntingBMberhasil memburu, bawa banyak buruan dari hutan
rabagnunspec. comp. formmamarabaghave eyes full of tears, flow over with tears; tears sheddingbarabagnEngsteady drops of tears, tears dropsBMtitisan air matamurabagadj Engtrickle tearsBMbercucuran air mata
rabasnEngforeheadBMdahiAlaab o rabas ong yalo. Mad sampalad ka laab ino rabas dau.BMDahinya luas. Dahinya seperti selebar tapak tangan.
raboinEngoverlap
rabotadj Engwoman who knows everythingBMkain sarung luar wanitaunspec. comp. form ofabot
rabu(?)adj Engroll of tobacco
rabutvEngpull (with roots)BMcabut (dengan akarnya)Amu arabut ku iti runti, okodou robuton.BMUbi kayu ini tidak dapat saya cabut. Ianya keras.arabutvEngpulled out, uprootedBMtercabut
rada?(radahan cf. tukad)adj Engsteps
radaknEngscratch woundBMluka calarAralom radak do rugi sitid parud ku.BMLuka calar duri pada kaki saya sangat dalam.naradakvEngscratched, cut with sharp instruments, be woundedBMcalar terluka
radoun
radunEngploughBMbajakAmu aradu ino ranau ong toun biano tu norungoi i radu dahai.BMSawah itu tidak dapat dibajak tahun ini kerana bajak telah rosak.araduvEngplowBMdibajakmangaraduvEngplough, plow (of soil)BMbajak, membajak (tanah)
raganEngbasket, hand-carried basketBMraga, bakul jinjingKovidai ilo raga, ponuvangan to do rangalau.BMBawa jalan raga itu, tempat kita memasukkan rambutan.
ragainEngtuberculosis, chronic sicknessBMpenyakit TB, batuk keringNanangan yalo do ragai, sabab pogi agahui no banal yosido dino.BMDia terkena penyakit TB, sebab itulah dia kurus-kering.
ragamadj EngplayBMbermacam ragam, gurauan, jenaka, lucu
ragangadj Englittle baby which still redBMwarna kulit bayi yang merah, dari umur 1-5 mingguRagang po ong itit anak nga olobpung ogi.BMAnak itu masih bayi tetapi sangat gebu.aragangadj 1EngredBMmerahsynorinsakBMwarna merah sirih2Englittle baby which still redBMwarna kulit bayi yang merah, dari umur 1-5 minggu
ragang-pingasnBMikan merah (ikan laut)Nokopukot okoi do ragang-pingas sid Indarason.
ragasadj Engoriginal, pure, true, real (of gold, gongs, wood)BMbarang asli, jenis gong yang tulin(seperti kemanis, guntomou, manghak) selalunya berasal dari Negara Brunei atau Cina Vavaro yalo dino tu noponu do ragas ilot ongkob dau.ragasaiadj
ragasaiadj unspec. comp. form ofragas
ragivEngkindBMjenisOgumu ragi diti votik do sigal.BMAada banyak jenis corak dastar/tanjak.aragiadj Engdifferent kindBMpelbagai jenisorogizanadj Englots of types, various types, types, variousBMbanyak jenis, berjenis-jenis, berlainan jenisrinaginEngslow loris
ragkang adj
ragupvEngplate, cover with paint, metalBMselit, sapu (pinggan mangkuk raja di sapu dengan emas)