Rungus - English - Malay


-
a
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

s


saabvEnghold in mouth BMdi pegang dengan bibir atau mulutSaab po mangakan diti kinulat ku, omis.
saadadj Engwounded, injuredBMcederaBanal ma ko arogot ino saad nu oi!BMCedera kamu sangat teruk.kapanasaadvEnginjure, to hurt someoneBMmencederakan dengan tidak sengajaOsusa do mangaraha ong kapanasaad dot ulun vokon.BMPerlu membayar denda sekirannya telah mencederakan orang lain.minanasaadvEnginjure, hurtBMmencederakanMinanasaad ko dinot andaha ku tu inovit nu mikurub sid sombol.BMKamu mencederakan ayam jantan saya dengan membawanya bersabung di tempat orang.nasaadanadj Engwounded, injuredBMcederaNasaadan yalo tu naratu silod tukad.BMDia cedera kerana jatuh di tangga.
saainEngfresh water frog (edible)BMjenis katak yang boleh dimakan dan didapati di sungaiPanabpo kou do saai silod ranau.BMKamu pergi tangkap katak di sawah.syngataEngfrogBMkatak, kodok
saanvEngcarry on shoulderBMpikul atas bahukisinaanvEngcarried something on shouldersBMmemikul sesuatu di bahuAvagatan oku tu kibarazit oku po binabo, kisinaan oku po dot kolohon di minuli oku antad sid tagad.manaanvEnglift upBMmengangkatManaan oku dilo punti natagad ong muli no.BMSaya mahu mengangkat pisang itu di bahu nanti bila balik.saanovEngcarryBMpikulSaano dohon muli inot uva do monulun.BMTolong pikul (bawa) balik buah pisang itu.saanonvEngwill carryBMakan pikulSaanon ku inot obubut do parai ong muli oku no.BMSaya akan memikul karung plastik itu bila balik nanti.
saangvEnghold, collect in hand, full handBMgenggam penuh dengan tapak tangan
saanounspec. comp. form ofsaanvEngcarryBMpikulSaano dohon muli inot uva do monulun.BMTolong pikul (bawa) balik buah pisang itu.
saanonunspec. comp. form ofsaanvEngwill carryBMakan pikulSaanon ku inot obubut do parai ong muli oku no.BMSaya akan memikul karung plastik itu bila balik nanti.
saapvEngagainst, fightBMlawanSaap dilo momobog dikau.EngFight against your bully.BMLawan orang yang memukul kamu.kumisaapadj Engcompete, againstBMberlawanan, bertandingIsai kumisaap dohon do mibilad?EngWho want to fight against me in hand wrestling.BMSiapa yang mahu berlawanan gusti lengan dengan saya.misasaapvEngcompete again each otherBMberlawanan, bertanding antara satu dengan yang lainMisasaap yoti dino isai opodos banal o dolou sid palimen.BMMereka bertanding suara siapa yang paling lantang di Parlimen.misasaap-saapvEngcompete against each otherBMsaling berlawanan, saling bersaing, saling bertandinganMisasaap-saap yoti dot isai gulu dot ahadan miinum.EngThey are compete each other who faint of drunken first.BMMereka saling bersaing siapakah yang akan pengsan dahulu semasa minum arak.saaponadj Engenemy, againstBMlawanAso saapon ong hukum do pomogunan.EngCannot fight against the law of nature.BMHukum alam tidak dapat di lawan.sumaapvEngagainst, versusBMmelawanAmu kavasa sumaap ong molohing o moniag.EngCannot fight against parents when they are giving you an advise.BMTidak boleh melawan kalau ibubapa yang memberi teguran.
saaponunspec. comp. form ofsaapadj Engenemy, againstBMlawanAso saapon ong hukum do pomogunan.EngCannot fight against the law of nature.BMHukum alam tidak dapat di lawan.
saasadj EngchargeBMcasNovian saas iti talipaun ku.EngMy handphone charge is empty.BMTelefon bimbit saya kehabisan cas.
*sabakadj BMjeraasabakadj Engoutdo somebody, overdoBMjera, menjeraOt angaanak, asabak kou no ong amu kou no mindakod koduruk tu kunsian ku ino tukad dino.BMAnak-anak, kamu jera/jagalah jika kamu tidak naik sebab saya akan kuci pintu itu.
sabaladj EngpatientBMsabarSabal, kadan voson humago korikot ong kakal no mangkus-tangkus o kurita.BMSabar, jangan terlalu terburu-buru sekiranya kereta sudah dalam perjalanan.sumabaladj EngpatientBMsabarSumabal po, kadan voson humago.Eng Be patient, don't be too rush.BMBersabar dahulu, jangan terlalu terburu-buru.
sabapadj Engcause, reason BMsebabNunu ka sabab do sumana ko banal si dohon?EngWhat the reason you hate me so much?BMApa sebabnya kamu sangat benci dengan saya?
sabpangadj Engdistance between two fingersBMjarak antara dua jarimisabpangvEngmeasure with fingersBMsukat jarak dgn dua jari Misabpang iti raan do kazu.
sabuwvEngrap, intercourseBMrogol, setubuhmanabuwv1Engcopulate (of animals and derrogitorily of people)BMmengawan (khas utk binatang dll), rogol (orang)Manabuw no ilot asu, gumumu no banal asu ditokou diti.BMAnjing itu mengawan, semakin banyaklah anjing kita ini nanti.2Engbe in heat (of female animals)BMbersetubuh (binatang)Manabuw no vagu inot asu.
sadanEngfishBMikanAso sada idjuval sid badi ong biano.EngThere is no fish that sell at the market today.BMTiada ikan dijual di tamu hari ini.monginsadavEngcatch fishBMmenangkap ikanMonginsada po sid rahat ong minsosodop.BMMahu pergi menangkap ikan di laut petang ini.
sadakavEngalms, charityBMsedekahOng manahak do sadaka suvai opulang o ginavo nu.BMJika mahu memberi sedekah perlu dengan keikhlasan hati.manadakavEnggive almsBMbersedekahKadan manadaka ong humarap dot ulian vagu.BMJAngan memberi sedekah sekiranya berharap untuk diberikan semula.mokisadakaadj EngbeggingBMmeminta sedekahKamalu do mokisadaka ong napampanan-i o guvas om omulok po.BMAgak memalukan jika meminta sedekah sekiranya anggota badan masih sempurna dan badan masih kuat.
sadakaivEngbe well cared forBMmewah
saddaknEnglanding net, BM penyahuk, jaring pendaratPongovit saddak ong mozo ko no magapon, panaddak dilo sada dot apon.
saddangnEngearringsBManting-antingNatatak i saddang ku hiza minodsu oku.BMAnting-anting sya tercicir ketika saya mandi.
saduadj EngstumbleBMtendangNakaraha i hakod ku tu nasadu ku it vatu.BMKaki saya berdarah kerana saya tertendang batu.
saga'inEnghead hunterBMpengait, pemotong kepalaAraat ong saga'i tu moniit dot ulu ka dot ulun.manansagaivEngbe h.h.
sagalvasagalcfatandasunspec. comp. form oftandasadj Engselected (bad or good things)BMterpilih, terasing (yang terbaik atau sebaliknya)
saganavEngall, entireBMsegenap, segala sesuatuSagana ong mizau sid vaig nga akan-i ditokou.nakasaganaadj Engall together, entireBMsemua, segenap
sagang(?)cfpasa-gangouunspec. comp. form ofpasagangou2adj Engcoal