Rungus - English - Malay


-
a
b
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

v


vaakadj BMmudah lenturavaakadj BMkaki yang mudah lentur Avaak mang inot ondu manari oi, kopiropo ino hakod dau.
vaalcfbaalvEngdo, makeBMbuatmamaalvEngmake, doBMmembuatMamaal vatu do sasambaon.BMMembuat batu untuk tempat menyembah.
vadancfinannEngsee KololongBMjenis rotan yang merayap
vaddangnEngstem of grassBMjenis rumput yang tajamAtarom ong vadang tu kotogu ong ahambazan.BMRumput ini daunnya sangat tajam danmencederakan jika terkena padanya.
vadsakadj Engspeaking without thinking, thoughtless speechBMberterus-terangAvadsak moros-boros ong ikau.BMKAmu bercakap dengan terus-terang.
vadsulvEngcrash, trespass, breakBMlanggar, harungVadsul no sinod rongobon.avadsuladj EngroughBMkasarAvadsul moro-boros ong ikau.EngYou rough talking.BMKamu bercakap dengan sangat kasar.
vagasnEnghusked riceBMberasOtutu po ilo parai, retan no do vagas.BMPadi yang sudah ditumbuk, dipanggil beras.synhinodokEngriceBMberasunspec. comp. form ofhodokrinagasanEngriceBMberas putihrinigasanEngovermilled riceBMberas putihunspec. comp. form ofrigas
vagatadj EngheavyBMberatAvagat mang osukod no nga mokibabo oi.BMIanya berat apabila menyikut budak yang sudah besar.avagatadj EngheavyBMberatAvagat ong iti juli, noponu kagi do buuk.EngThis bag is heavy! No wonder, it is full of books!Avagat pibababo ong iti barazit tu noponu dot onsi palavan.EngThis dosser (carrying basket) is heavy to carry around, because it is full of sweet potatoes.BMSikutan inin sangat berat disikut kerana ianya penuh dengan ubi manis.antagaanunspec. comp. form ofgaankavagatoadj EngweightBMberatSongkuro ma kavagato diti sangbandu diti ong kiloon monimbang?EngHow much weight....BMBerapa kilo agaknya berat satu 'bandu' ini kalau ditimbang dalam bentuk kilo?
vaguvEngnewBMbaruVagu po iti kurita ku diti, kaadagang ku vulan di nakatalib.EngMy car is still new, I only just bought it last month.BMKereta saya masih baru, saya baru membelinya bulan lepas.anakvagunEngyoung man (unmarried), bachelorBMpemuda (belum berkahwin)Anakvagu do Montuson ongokakansang!EngThe young men of Montuson are all very strong!BMPemuda di Montuson semuanya hebat-hebat! avaguadj EngnewBMbaruAvagu po iti juli ku diti.EngMy bag is still new.BMBeg saya masih baru.mongimvaguvEngrenew, remakeBMmemperbaharuhiMongimvagu oku po di kad pengenalan ku.EngI have to renew my identity card.BMSaya mahu memperbaharui kad pengenalan saya.synmonimbarusolumpak vagunEngteens, youngsters, youthBMremaja,generasi mudaI tokou solumpak vagu, apatut do mongohorumat di momodlohing no.EngWe as the young generation should honour those who are older.BMKita sebagai generasi baru harus menghormati mereka yang lebih tua.synsunivaguunspec. comp. form ofsuniunspec. comp. form ofvagusunivaguadj Engslang for teenager boyBMlelaki bujangOgumu o sunivagu nokuli di Kirismas toun nakatalib.BMBanyak lelaki bujang balik semasa cuti Krismas tahun lalu.synsolumpak vagucomp. ofvagusolumpakvagu poadj Engonce more, againBMsekali lagiVagu po, pindolongoi vagu!EngOnce more, sing it again!BMSekali lagi, nanyi sekali lagi!
vahacfkurizapnEngcarbuncleBMbisul besarNatadak noka i vaha sid likud nu?BMBisul di belakang kamu sudah pecahkah?
vahatnEngspace under the beam of house under roofBMruang di bawah rangka atap rumahsynabaiEngloft, atticBMloteng, para-paravantaiEngput across, lay poles onto something horizontallyBMpasang rangka
vaignEngwaterBMairIzanai do vaig ilo sili.BMIsikan air cerek itu.vinaignEngporridgeBMbuburImatai dikou i vinaig, nansak no dati iri.BMPergi tengok bubur yang dimasak, mungkin sudah masak.synbubul1
vakasadj EngescapeBMlepasavakasadj EngescapeBMterlepasKada tuduo ino subol, avakas nu dati.
vakaucfvalahannEngvine, undergrowthBMakar kayuOlombon mang ino vakau do kazu oi.BMAkar kayu itu sangat besar.
vakilnEngkind of wood with fruitBMjenis kayu keras dengan buahOkodou kakazu ong retan do vakil.
valadvEngunroll, spread outBMbentang (bagi tikar), buka (buku, surat khabr, kain)Valado inot ikam ong modop ko no.Eng Unroll the mat if you want to sleep.BMBentangkan tikar itu jika kamu mahu tidur.navaladvEngopen page on a book, letterBMbuka lembarNavalad nu noka mamasa i surat nu?Eng Didi you already open and read your letter?BMSadahkah kamu baca lembaran surat kamu?vinaladanvEngunrolling, spread outBMmembentangkanVinaladan dot ikam it inogomon dahai.EngWe sit on an unrolled mat.BMTempat kami duduk dibentangkan tikar.
valahancfvakaunEngundergrowth, lianeBMjenis rumput menjalar yang berdaun lebar, akarOgumu valahan sumuni sid tagad.
valainEnghouseBMrumahOhubang banal iti valai tu amu po nopoom ku iti mintutuk do valai.EngI still haven't sprayed weed-killer around my house so it's overgrown with weeds.BMRumah ini sangat sema kerana saya belum sembur racun rumpai di sekeliling rumah.kavavalazannEnghousing areaBMkawasan perumahanNahandab i kavavalazan do Sama sid Kudat.EngThe housing estate of the Sama in Kudat burnt down.BMKawasan perumahan Sama di Kudat terbakar.muuvalainEngbuilderBMtukang buat rumahElo mangagama valai ong ilo savo di Gohong dilo tu muuvalai gagamaon dau.EngGohong's husband knows how to build a house because he is a builder.BMSuami si Gohong pandai membuat rumah kerana kerjanya pembuat rumah.muvalaivEngbuild a houseBMmembina rumahMuvalai oku sid timpak do burul nga ongis.EngI want to build my house on top of a hill because there is breeze.BMSaya ingin membuat rumah di atas bukit supaya ada angin.ongovalainEnghousesBMrumah-rumahOngogagazo ot ongovalai ong sid Sibu.EngThe houses at Sibu is very big.BMRumah-rumah di Sibu besar-besar.puvalazannEngbuilding siteBMtapak rumak, tempat membuat rumahNosungal ku no i puvalazan ku.EngI laid the foundation for my house.BMSaya sudah meratakan tapak ruma saya.vinalainEnghouse of beeBMrumah lebahAhapak ma ong iti vinalai do surun.BMRumah lebah ini penuh dengan anak lebah.
valangEngtell the truth, confess, speak intelligiblyBMberterus terang, menyatakankavalangadj EngfluentBMpetah berkata-kata Amu po kavalang momoros inot anak ku.valangonvEngtell the truthBMbercakap benarValangon dot isai minomobog dikau ong duaton ko do sigu.vinalangadj Engtell the truth, revealBMberterus-terang, beri tahuVinalang no dau isai o nokotizan dau ong alaid no.
valangonunspec. comp. form ofvalangvEngtell the truthBMbercakap benarValangon dot isai minomobog dikau ong duaton ko do sigu.
valatiknEngspear trapBMalat memburu babi hutan dibuat dari buluh spt lembing
valiuvEngmove, shift, changeBMalih, pindahValiu kou no do valai tu huzason no do porinta iti valai siti diti.BMPindahlah kamu tempat tinggal kerana rumah ini akan dirobohkan oleh kerajaan.synsimbanEngchange positionBMpindahmaliuvEngmove onBMpindah, hijrahMaliu okui dot intoronon sid kampung.EngWe move back at kampong.BMKami pindah tempat tinggal di kampung.pavaliuvEngmove somewhereBMmemindahkanPavaliu oku po pokogos ilo karabau.BMSaya mahu memindahkan tambatan kerbau.
valunEngeightBMlapanValu pot addau om iri not addau do kapanahan ku.BMTinggal lapan hari lagi sehingga hari saya bertolak.
valunvmivalunvEnguseless, to suffer same fate, both die in a duelBMbertempur atau berlawan hingga mati bersamaMivalun i ong yoti milawan, sompi minatai.
vananadj EngrightBMkananSid ponong vanan i simpangan do valai dahai.BMSimpang ke rumah kami adalah di sebelah kanan.antgibangEngleft, opp. rightBMkiri, lawan kananunspec. comp. formgibang-vanangibangadj