Malay - Rungus)ungaadj
17hbmolotn
2nd of pahasorotn
6onomadj
6 kaliingonomadj
66kaki (22 m)sangrantaiadj
abang iparipagonadj
abuavun
acuantiruvann
adavaroadj varotadj
ada bendasing dalam matanolimbatanadj
ada bersamamamung-amungadj
ada di rumahotoronadj
ada lebihkilabaadj
ada menyanyinokopindolongoiadj
ada, hadirtoronv
adabsoromoadj
adalah wajarmipatutadj
adatadatntuoadj
adat berkabungmomuodadj
adat istiadatkaadatoadj
adik atau abang/kakak kandungrantas-pusod1adj
aduruputv
aduhodoiadj
aduh!ayainterjokoiinterjadisinterj
aersentuh hujung kainhambaiadj
agakhobo2vagav
agak ringanagaan-gaanadj
agak-agakmadkalu-kaluadj kasaramaanconn
agamaugaman
agasrongit1n
Ahadminggun
airvaign
air bertakunglimpotungn
air keluar dari tempat yang berlubanglavasv
air kencingsobun
air laut pasang surutmongombizauv
air liurroloi1n
air masakan nasitinindasakn
air masin, sedikitoronomadj
air mataromoun
air naiknokohobuadj
air pasangruvabadj
air surutasakadj
air tawarosouadj
air tebupaha1n
air terjunvosoi1n
ajakingutvingutaiadj