B. Melayu - Rungus)ungaadj
17hbmolotn
2nd of pahasorotn
6onomadj
6 kaliingonomadj
66kaki (22 m)sangrantaiadj
abang iparipagonadj
abuavun
acuantiruvann
adavaroadj varotadj
ada bendasing dalam matanolimbatanadj
ada bersamamamung-amungadj
ada di rumahotoronadj
ada lebihkilabaadj
ada menyanyinokopindolongoiadj
ada, hadirtoronv
adabsoromoadj
adalah wajarmipatutadj
adatadatntuoadj
adat berkabungmomuodadj
adat istiadatkaadatoadj
adik atau abang/kakak kandungrantas-pusod1adj
aduruputv