o'ogomonnEngchairBMkerusi, tempat dudukKada kingkakat sinod o'ogomon, humaba ino.BMJangan berdiri pada tempat duduk, ianya akan rebah.unspec. comp. form ofogom