solonadj Engjealous, resentfulBMingin, terliurkensosolonadj BMmengiurkan, membuat hati mahuobinsolonadj BMmudah terliur apabila melihat hak orang lainosolonadj Engjealous, resentfulBMiri, cemburu