obintongkizadadj Engeasily seperatedBMmudah bercerai, mudah berpisahObingtongkizad do molohing ong ikau mirimpanau sid tanga do bandar.BMKamu ni smudah betul berpisah dengan ububapa semasa berajaln di tengah bandar.unspec. comp. form oftongkizad