kamahaladj BMmemalaskan, membuat sesorang berasa malasKamahal ong dikau do buatan tu sumul modop o gamaon.BMPerangai kamu membuat saya berasa malas kerana kmu tidur sahaja.unspec. comp. form ofmahal