mamung-amungamungBMturut-serta, ada bersamaEnginvolve, participate, take part Mamung-amung oku dioti hiza di minangasok yoti dino.BMSaya ada bersama mereka semasa mereka menyemai padi mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *