iloadj Engknow, cleverBMtahu, pandaiElo ko no kat Inggiris?EngDo you know English now?BMKamu sudah pandai bahasa Inggeris?unspec. comp. formmiloadj a-milo-miloadj EngmustBMmesti, mahu tidak mahuA-milo-milo nga mesti kumudat suvab itu tu mamayal oku dino karan.BMMahu tidak mahu, saya mesti turun ke Kudat esok untuk membayar bil elektrik.elaaiadj EngknownBMketahui Elaai dikou dot okok ko dohon inot asu dino, dang ulu.elaanadj Engas knownBMseperti yang diketahuiElaan noka dikou do sid rumasakit yodu dikou?EngDid you known that your grandmother addmited to the hospital?BMAdakah kamu tahu nenek kamu berada di hospital?eloadj Engclever, know how to, wiseBMpandai, bijakElo oku mamasa do buuk.EngI know how to read a book. BMSaya pandai membaca buku.kelaanadj Engknow-ledge, intelligenceBMpengetahuan, kepintaranDisai noma do kelaan iti tu manaduk do manuk nga tunguhon ogi do lihing? A-ma kopitiim oku mangakan ong yaddino o taduk oi.keloadj EngknownBMtahuKelo kou ka kuran moninamu?BMAdakah kamu tahu bagaimana membuat jeruk sayur masin?milodadj Engmust, of necessityBMdapat, boleh jadiAmu milod tundaon ong ikau sang anak. BMKamu ni anak yang sukar di ajar.mongilelovEngknow, want to, investigateBMmengambil tahu, menyiasatMogoduat oku tu mongilelo oku habal dikou sino ponong.BMSaya bertanya kerana ingin mengetahui khabar kamu di sana.pisisingilovEnglearnBMbelajarPisingilo po do momoros kina.EngLearn how to speak Chiness.BMBElajar dahulu bercakap cina.songkelooadj Engpretending to know, BMpura-pura pandaiSongkeloo bong ikau dot asot elalaan nu ong banal no.BMKamu ni berpura-pura pandai sedangkan kamu sebenarnya tidak tahu apa-apa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *