hajangvEngencounter, found, to incurBMdapat, jumpanahajanganadj Engfound, experiencedBMdidapati, dialaminajanganadj Engconsequnces (of), effected byBMmengalami akibat, kesannakahajangadj EngencounterBMterjumpa, bertembung (secara tidak sengaja)