bahagi1adj Engpart, portionBMbahagian2Engfor, toBMbagi, untukBahagi ong i Toru, nopungan dit ama dau do tana om dapu.EngAs far as Toru is concerned, his father left him land and valuables.BMUntuk Toru, bapanya telah meninggalkan harta dan tanah untuknya.abahagivEngdivide upBMdi bahagiabahagi-hagiadj Engin portion, divideBMterbahagi-bahagibinahagiEngdivide up, portion upBMdi bahagi ipabahagiEngask to divide, seperateBMdibahagikan, diminta untuk membahagikanma'amahaginEngdivider, person who divideBMtukang bagi, pembahagimamahagicfbuhisvEngdivide, shareBMmembahagikannabahagi-hagivEngdevidedBMdi bahagi megikut ukuranNabahagi-hagi no laid di Ama ombo it itahak dau sid ulun om ombo i yatag dau kondiri.pibobohogizaivEngdivided up, cut into pieces, portion itBMdibahagi-bahagi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *