tongkizadadj Enggo away, split up, separateBMasing, pisahTongkizad dohon ong amu kono minonong dohon. BMPIsah dari ku, kalau saya tidak bersesuaian dengan mu.monongkizadvEngseparateBMmemisahkan, menceraikan (pergaduhan, etc)obintongkizadadj Engeasily seperatedBMmudah bercerai, mudah berpisahpopitongkizadonadj EngseperatingBMmemisahkanpotongkizadadj EngsaperatedBMmemisahkansynpalangkattumongkizadvEngplit up, go separate waysBMberpisah