babutvEngeat greedilyBMmakan gelojohBabut po dino ginazau om pamanau ogi.BMMakan dahulu sesuap penuh nasi baru kamu jalanababutadj EngmouthfulBMmulut penuh dengan makananmamabutvEnggobbling, eat greedily when eating with fingersBMmakan menggunakan tangan dengan gelojoh