woksopnEngworkshopBMbengkelOsusa mangatag iti kurita diti sid woksop.EngThis car need to be repair at the workshop.BMKereta ini terpaksa dibaiki di bengkel.