yopungadj Engleft behindBMditinggalkanYopung ku si dikau iti siin di Anak, mamanau oku po sid kadai.BMSaya tinggalkan duit Anak kepadamu, saya mahu pergi ke kedai.unspec. comp. form ofopung