manjadiconnEngsoBMoleh sebabManjadi, irad po dino tu sumakit oku, amu oku kadapat mamung dit umpug-umpug dikou.BMOleh sebab saya sakit, saya tidak dapat turut-serta dalam perkumpulan kamu.unspec. comp. form ofjadi