obilvEngtie sheath of jungle knife around waistBMbawa dengan mengikat di pinggang (parang)Obilo ilo dangol, mamanau kito mongolou.BMIkat parang itu pada pinggang kamu, kita pergi mencari kayu api.obilannEngsheath of jungle knifeBMsarung parang