iduvEnggo away, flee, loosen, do away, escapeBMlari (kurungan), buka (ikatan)Idu po sino. Vuhavo ku po ino sino.BMLari sana dahulu. Saya mahu sapu di situ.eduanvEngleft behind, lateBMtertinggalPosik no! Eduan ko di sumikul ko.EngWake up! Or you would late to school.BMBangunlah! Nanti kamu tertinggal ke sekolah.iduanaivEng leave behindBMtinggalkanIduanai no modsu inot anak nu ong nokotoddong no yosido modop.BMTinggalkan dahulu anak kamu untuk pergi mandi sementara dia masih nyenyak tidur.iniduananvEngeft behind, abandonBMditinggalkanIniduanan di molohing dau ong i Gungurit dino d raggang po yosido.BMGungurit ditinggalkan oleh ibubapanya semasa dia masih bayi.miduadj Engcomes off, wash off, openBMboleh ditanggalkan, terbuka Midu do pupuan ino dungit dino.BMDaki itu boleh tertanggaal bila dibasuh.minogiduvEngescapeBMmelarikan diri,membebaskan diriMinogidu oku antad sid valai di koruhangku tu araat yposido, monguripon.BMSaya melarikan diri dari rumah kawan saya kerana dia jahat, memperhambakan.minongiduanvEngleave behind, depart from, desert, abandonBMmeninggalkanNokuro tu minongiduan kou i muli? Amu ininudan oku dikou.BMKenapa kamu balik dahulu meninggalkan saya sendiri? Kamu tidak menunggu saya.mogiduvEngescape, run awayBMmelarikan diri, meninggalkan"Mogidu oku sitid valai diti ong ahatul hungot-hungot dikou,"ka di nosingkapu di Alin.BM"Saya akan meninggalkan rumah ini jika kamu selalu memarahi saya," kata anak tiri Alin.momogiduvEngleave behindBMramai-ramai meninggalkanMomogidu kou ogi bo ko sopulan dikou monginum ilo kupi nitanggom ku dikou mogom.BMKenapa kamu semua lari meninggalkan kopi yang saya hidangkan berdekatan dengan temat kamu duduk.mongiduvEngseperate, put awayBMmengeluarkan, mengasingkanNavi nu noka mongidu iti puun do vagas sitid raza diti?BMKamu sudah habis mengasingkan padi dalam beras.mongiduanvEngleave behind, desert, abandonBMmeninggalkanMongiduan i muli sid valai bong ikau. Napo aso koruhang ku muli.BMKamu meninggalkan saya sahaja balik ke rumah. Menyebabkan saya tiada kawan balik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *