obilannEngsheath of jungle knifeBMsarung parangPangkapo silod obilan ino dangol.BMMasukkan ke dalam sarung parang, parang itu.unspec. comp. form ofobil