pasaadj Engrotten, badBMburuk, busuk (daging)Apasa po ino sada om korikot ogi sid valai tu aso sakaan muli.BMIkan itu b usuk dahulu baru sampai ke rumah kerana tiada kenderaan dinaiki untuk balik.apasaadj Engrotten, badBMburuk, busuk (daging)masaadj Engget rotten, ruin, get ruinedBMreput, buruknapasa1vEngget rotten, ruin, get ruinedBMreput, buruk2adj Engrotten, ruinedBMburuk, busukobingpasaadj Engrotten easily, bad easilyBMmudah busuk, mudah burukpasa pampangadj Enguntil the stones get rottenBMsampai akhir duniapasa pomogunanvEngthe end of the earthBMsampai dunia berakhir pasa-dilaadj Enguntil one's deathBMsampai seseorang meninggalsynsokuianEnginfinity, innumberableBMinfiniti, tidak terkira, angka yang tidak dapat di hitungpasa-gangounEngcoalBMarang batupasa-tirapusadj Engin all eternityBMsampai kekalpinasaadj EngcarcassBMbangkai