yadditiconnEnglike thatBMseperti iniYadditi no gama-gamaon ong kumaraja sid valai. Magazau, momuhau om mobpupu.BMSeperti inilah yang dibuat bila berkerja di rumah. Memasak, menyapu dan mencuci.