Kamus Rungus

 –

Melayu

 –

Inggeris

Penyusun:

Traugott A. Forschner

Semakan dan tambahan:

Johnny K. Sokuroh

Parasin Bongkol

Tracy Moketong

© 2016 AJK Kamus Rungus. SIL International®

 

 

Edisi laman web ini diterbit oleh:
SIL International®

Webonary.org

 

 

Kamus Rungus - Melayu - Inggeris di bentuk laman web ini boleh dirujukkan sebagai: Forschner, Traugott A., Johnny K. Sokuroh, Parasin Bongkol dan Tracy Moketong, Kamus Rungus - Melayu – Inggeris. SIL International. 2016.