Kamus Rungus

 –

Malazu

 –

Inggeris

Inumpug di

Traugott A. Forschner

Inatagan om inomungan di

Johnny K. Sokuroh

Parasin Bongkol

Tracy Moketong

© 2016 Umpug Monusun Kamus Rungus. SIL International®

 

 

I Manansanganu dit Edisi Laman Web diti:
SIL International®

Webonary.org

 

 

I Kamus Rungus - Malazu - Inggeris diti sid laman web, atag ong reton sid buuk vokon dot: Forschner, Traugott A., Johnny K. Sokuroh, Parasin Bongkol om Tracy Moketong, Kamus Rungus - Malazu – Inggeris. SIL International. 2016 Umpug Monusun Kamus Rungus.