Kamus Rungus – Melayu -

 Inggeris

 

Penyusun:

Traugott A. Forschner

Semakan dan tambahan:

Johnny K. Sokuroh

Parasin Bongkol

Tracy Moketong

© 2016 AJK Kamus Rungus. SIL International®

 

 

Edisi laman web ini diterbit oleh:
SIL International®

Webonary.org

 

 

Kamus Rungus - Melayu - Inggeris dalam bentuk laman web ini boleh dirujukkan sebagai:

Forschner, Traugott A., Johnny K. Sokuroh, Parasin Bongkol dan Tracy Moketong. 2016. Kamus Rungus - Melayu – Inggeris. SIL International. AJK Kamus Rungus.