Credits and Acknowledgements

Pongohormatan om ponorimakasi tagazo di pogovian sid kamus diti di gulu sampai biano kumaa sid di:

Traugott A. Forschner i minongumpug di kamus diti di kensan ogi sid boros do Rungus om Inggeris.

Johnny K. Sokuroh i minangatag di kamus dino.

Parasin Bongkol i minangamung di kogumuai i boros do Malazu sid kamus diti.

Tracy Moketong i kakal mangatag om pamung dot ongoboros om ongoayat suntu sampai biano.