Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih

Kami sangat menghargai orang yang memulakan, meneruskan dan sedang mengembangkan kamus ini:

Traugott A. Forschner yang menyusun versi asli kamus ini dalam bahasa Rungus dan Inggeris.

Johnny K. Sokuroh yang membaiki versi itu.

Parasin Bongkol yang menambahkan erti Melayu untuk kebanyakan perkataan.

Tracy Moketong yang sedang memperbaiki dan menambahkan perkataan serta ayat-ayat contoh bagi setiap perkataan.