Penjelasan Kata Utama dalam Kamus

Penjelasan Kata Utama dalam Kamus

Setiap kata utama dalam kamus ini terdiri dari ungkapan utama berwarna biru (sebagai link/pautan), dan jenis perkataan (di sini v, iaitu kata kerja).
Selepas itu, definisi makna bahasa Inggeris (Eng), diikuti oleh makna dalam bahasa Melayu (BM) dan kemudiannya ayat contoh, dengan terjemahan ayat tersebut ke dalam bahasa Inggeris dan Melayu.

Contoh:
akan
v Eng eat; BM makan. Akan no, vitilon ko dino. Eng Eat, I'm sure you are hungry. BM Makanlah, tentu kamu lapar.