Kata Pengantar

Asas kamus ini diambil dari Register of Roots in the Rungus Dialect -- Pongumpugan dit ongopuun do pongoretan dot Rungus oleh Rev. Traugott A. Forschner dari Mission 21 (dahulunya Basel Mission), yang diterbitkan dalam bentuk buku (Edisi ke3) pada tahun 1992 di Kudat, dan diterbitkan di laman web pada tahun 2009. Edisi itu juga diterbit sebagai salah satu aplikasi telefon bimbit, App (lihat Google Play).

Register of Roots (Rungus - Inggeris) yang asli itu kemudiannya disemak dan diperbaiki oleh En. Johnny K. Sokuroh, dan diterbit sebagai Pu'un do boros Momogun Rungus Rootwords (Momogun Rungus - English) pada 2013 di Kudat, Sabah.

Pada tahun 2005, kedua orang penyelidik itu memberi pangkalan data mereka kepada kami (Jawatankuasa Kamus Rungus dengan kerjasama SIL) untuk dilanjutkan, dibaiki dan ditambahkan dengan erti Bahasa Melayu. Kebanyakan erti Melayu ditambah oleh En. Parasin Bongkol.

Kini, Tracy Moketong untuk Jawatankuasa Kamus Rungus dengan kerjasama SIL sedang memperbaiki kamus tersebut dan menambahkan ayat contoh bagi setiap perkatan yang terdapat dalam kamus.

Jadi, secara moralnya, kamus ini adalah hak milik Komuniti Rungus, sebab bangsa Rungus adalah penerima yang dimaksudkan oleh penulis asal sewaktu pangkalan data ini diberikan kepada Jawatankuasa Kamus Rungus. SIL memegang amanahnya bagi pihak Komuniti Rungus dan SIL mengakui hak bangsa Rungus untuk menggunakan kamus ini dengan cara mana mereka rasa sesuai.