Samo - English


i


-isfxnominalizer
ibigibiibigibivar.ibikibinshin
ibikibiibikibivar. ofibigibi
ibo1ibonstalk or stem
ibo2
ibudu manlaibudu manlasub. ofibuluv1kneel
ibule ilaibule ilasub. ofibuluv1crawl
ibuloleibuloleon the knee
ibuluibulucfibulolenkneeibudu manlasub.ibudu manlav1kneelibule ilasub.ibule ilav1crawlibulu hionwonsub.ibulu hionwonnknee joint
ibulu hionwonibulu hionwonsub. ofibulunknee joint
ibululu
ibusegelaibusegelav1to fold over the ends of the wrapping of a package
igi kelebeigi kelebecfhooondenleader of the household, traditionally
igogoigogona nailigogo onyonsub.igogo onyonna straight pin
igogo onyonigogo onyonsub. ofigogona straight pin
ihoooleihooolenhoneybeeihooole holosub.ihooole holonhoney
ihooole holoihooole holosub. ofihooolenhoney
ilailapl.isiyolacfaloogolo ilaboobai ilavar. ofsesela ilabuoladaloman iladaselo kelalo iladelegoladogologoola iladulolo ila2faloman ilafulugulafuluman ilagisobo ilagobalagosala ilahaya ilaholongooai ilaibululukala ilakaloman ilakoonlakuelemunta ka ilamonyonmulunsa ilaoloowo ilaoolooboo ka ilagugalasele ilaseselataloman ilatila ilatoosauligibiwagibiwodefon ilav1to go
ile2ilepro2they two, or the two of them (3rd person dual focus)Ile ibo.They (2) went.
ilebeilebeile1pro4their, or belonging to the two of them (3rd person dual possessive)Ilebe bibi.Cargo belonging to them (2).
iliilipro1they two, the two of them, or theirs (3rd person dual)Ili ibo.They (2) went.Ke iliIt is theirs.
ilooiloopro3they two specifically, the two of them (3rd person dual specific)iloo helesigainsub.iloo helesigainabout the same when measured
iloo helesigainiloo helesigainsub. ofilooabout the same when measured
inloninlonsigolonnbamboo tongs

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >