Zapoteco de San Dionisio Ocotepec – Ingles


d
g
s
*
a
b
c
e
f
i
j
l
m
n
o
p
q
r
t
u
v
x
y
z

f


fààldnskirt
fajngirdle, wide belt, support beltCáy-ù'ú tòyby fàjj ngáás lè'èn Juáàny.Juan is putting on a black support belt
fàmíílyn*family
fasiladjeasyFáásìl g-ù’ld bììny lííèbrr=réIt is easy for people to read this book.
formanform