Zapoteco de San Dionisio Ocotepec – Ingles


d
g
s
*
a
b
c
e
f
i
j
l
m
n
o
p
q
r
t
u
v
x
y
z

ts


tsa'ny1Contrasttsa'ny2qthirteen
tsa'ny2tsááʔènjContrasttsa'ny1qfifteen
tsa'nyby tobytsáá'nybìtòybyqsixteen
tsi'🔊qten
tsidaqfourteen
tsiptobytsììptóybyqeleven
tsiptyopqtwelve
tsittsííətcfchinyadjskin and bones, very thinTsíít Juáàny.Juan is skin and bones.This describes thinness after being sick. The ordinary kind of thinness is chiiny.