Search results for "Open |Abrir"

r-xhel /ʃéél / v open (something) abrir Uxhel Mari ru' pwerrt. Maria opened the door Maria abrió la puerta (sem. domains: pairpair, 7.3.6Open |Abrir.) [com. ù-](cf: r-xel /ʒeél/ open. )

r-xel /ʒeél / v open (intr.) abrirse Uxel caj chiu-luni' Juany le'en. The box opened when John kicked it Se abrió la caja cuando Juan la pateó. (sem. domains: 7.3.6Open |Abrir.) (cf: r-xhel /ʃéél/ open. )