Search results for "Cry, tear"

r-u'n /ù'n / v cry llorar (sem. domains: 3.5.6.5Cry, tear, 2.1.1.1Eye.) [com. bì'n][pot. gú'n ](Related to: r-cu'n /kù'n/ cause to cry . )

nis lo /níʰslòò / n tear lágrima (sem. domains: 3.5.6.5Cry, tear, 2.1.1.1Eye.)