Search results for "be'd"

be'd /bè'd / n mange sarna Xpe'cw Juany cayach be'd Juan's dog has mange. El perro de Juan tiene sarna. (sem. domains: 2.5.2.2Skin disease |Enfermedades de la piel.)

r-be'di'ny /bè'+dí'ny / v lend prestar Rbe'di'ny Juany x-carr-ni'. Juan lends his car. Juan presta su carro.