Search results for "r-be'cy bni"

r-be'cy bni /bè'ky bníí / v sow sembrar Ule'cy Juany bni Juan sowed. Juan sembró. (sem. domains: idiomidiom.) (r-be'cy fight, r-be'cy abandon; fight; lay (eggs))