Search results for "r-ca'a"

r-ca'a /kà'á / 1 v receive recibir Cwa'a Juany rregal Juan received a present Juan recibió un regalo 2 v get, collect agarrar Rca'z-a ya-ca'a x-galgez-a I want to collect my guelaguetza Quiero agarrar mi guelaguetza. 3 v die morir segun crens dixte rebiny lo gedxre' rrnirab chi rrca'a dyos toby biny chi'i Segun la creencia de la gente de este pueblo, dicen cuando se muere una persona (sem. domains: 2.6.6Die |Morir.) (var. sp. var. cà') [com. cwà'á][pot. ì- ]r-ca be' get moldy , r-ca gop moisten