Search results for "r-gu xbildy"

r-gu xbildy /gùù+ʃbííldy / v hit with the elbox pegar con el codo; dar codazos Rguxbildy-bi Juany They elbow Juan. Le da codazos a Juan (sem. domains: non-projnon-proj.) (xbildy elbow)