Search results for "r-lda'₂"

r-lda' /ldà' / 1 v loose; slack 2loosen flojo a-u-lda' lo du'u The rope is slack now. Ya está flojo el mecate. Usa-lda-' lo du'u I loosened the rope. Ya lo aflojé el mecate. Ulda-' be'cw. I let the dog loose. Solté el perro. (sem. domains: non-projnon-proj.) (cf: r-lda' /ldà'/ break; break ears off; plough, r-ac lda' /àʰk+ldà'/ be late. )