Browse San Dionisio Zapotec – English


*
a
b
c
d
e
f
g
i
j
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
x
y
z

z


zyu'dfn-u'u1exist; live haveirreg. infl. ofn-u'u1exist; live havewill be
zyu'l zjuəʔladjalto; largotall; longRrníàà ngìw zyú'lThe tall man is ugly.Càzá bzyú'l Juáàny!How tall Juan is!

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2