Browse San Dionisio Zapotec – English


*
a
b
c
d
e
f
g
i
j
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
x
y
z

f


fààldnfaldaskirt
fajnfajagirdle, wide belt, support beltCáy-ù'ú tòyby fàjj ngáás lè'èn Juáàny.Juan is putting on a black support belt
fàmíílyn*familia*family
fasiladjfacileasyFáásìl g-ù’ld bììny lííèbrr=réIt is easy for people to read this book.
formanformaform