2.1.3.1. Arm

bcweny fkwèjnndedofinger, toexbcwèn=àmy fingerbcwèn rò'thumb2.1Body2.1.3.3Finger, toe2.1.3.1Armbcweny layunspec. comp. formnmiddle fingerbcweny ro'unspec. comp. formnthumb2.1.3.3Finger, toe
be'z nna nmúsculo del brazo, bicepsbiceps2.1.3.1Arm
dets nna ndorso de la manoback of the hand2.1.3.1Arm
geny nna'gèjnj nnààʔnmuñeca (de la mano)wrist2.1Body2.1.3.1Arm
icy nnanpunto del dedofingertip2.1.3.1Arm
rbèjsnmano izquierdaleft handRùùny Juáàny dzììny cùn rbèjs.Juan works with his left hand.8.5.2.3Right, left2.1.3.1Arm
xà' nàànheel of the hand (part above the wrist)2.1.3.1Arm
xa'cw2ʐàʔkwContrastxa'cw1nbrazo; hombroarm; shoulder2.1.2Torso2.1.3.1ArmMZ xhajcwle'n xa'cwunspec. comp. formnarmpit