una'nmujerwomanÙ-chè’éch ùnàà' ní=ù-lá’n Móòny x-càrr=ní’.Se enojó la mujer que Ramón robó su coche.The woman was angry that Ramón stole her car.4.1.2Types of people2.6.5.2Woman