se'ldvperderloseRr-sè'ld Màríí xóób nì'lyMaria cocina el nixtamalMaria cooks nixtamal.