ladxa'cfnala'zxte' bca'ldunspec. comp. form ofbca'ldnnagual (spirit companion in the form of an animal)Làdxà' Juáàny nàà bèwJuan's nagual is a coyote.