Browse Sango


a
b
c
d
e
f
g
gb
h
i
k
kp
l
m
mb
mv
n
nd
ng
ngb
ny
nz
o
p
r
s
t
u
v
w
y
z

b


ba11vcourberba na mbâgë tî kôlïExpr.vfrvirer à droiteEngturn rightderechts abbiegenba terêExpr.v1frse courber, se pencherEngbend down, stoopdesich beugen2frs'accroupirEngsquatdein die Hocke gehen, hocken3frs'incliner (pour saluer)Engbow (as in greeting)desich verbeugenba yâ nîExpr.vfrplierEngfolddefalten2courbé3vtordre
ba2vcourbé, tordu (être)Këkë nî aba bängö.The stick is crooked.yê sô abaExpr.nfrcourbeEngbend, crook, curvedeKurve
ncoupe-coupe, machette
n1serment2malédiction
ba terêExpr. deterê 1cmp.deterê tî daba1 1terê tî daba1v1Engbend down, stoopfrse courber, se pencherdesich beugen2Engsquatfrs'accroupirdein die Hocke gehen, hocken3Engbow (as in greeting)frs'incliner (pour saluer)desich verbeugen
bâav1regarderExpr.gä tî bâabâa gîgîExpr.vfrvoir le jourEngmake its appearancedeerscheinenbâa kobêla tî zoExpr.vfrexaminer un maladeEngexamine a patientdeeinen Kranken untersuchenbâa liExpr.vfrrêverEngto dreamdeträumenbâa li (tî lo) na ndö tî...rêver de...dream about...bâa ndoExpr.v1fravoir la capacité de voirEnghave sightdesehen, sehen können2frcontemplerEnggazedebestaunen, betrachtenbâa ndö na ndö tî ...Expr.vfrsurveiller, garderEngoversee, watch overdeüberwachen, beaufsichtigenbâa nzönîExpr.vfrexaminerEngthink it is a good ideadees für eine gute Idee haltenbâa pâsiExpr.vfrsouffrirEngsufferdeleiden2voirbâa tönganaExpr.vfrpercevoirEngfeel (passive), sensedespüren, wahrnehmenbängö mawa tî zoExpr.nfrpitié, compassionEngpitydeMitleidbängö yâExpr.nfrrègles (d'une femme)Engmenstrual perioddeMonatsblutung, Regelblutungbängö-liExpr.ba.ŋgɔ.lin1frrêveEngdreamdeTraum2frvision (surnaturelle); rêveEngvision (supernatural); dreamdeVision (übernatürlich); Traumsâra yê a bâa a teneExpr.vfrfaire semblantEngpretenddeso tun, als obzî yângâ (tî) ...Expr.v1frouvrir (une porte)Engopen (a door) (tr)deöffnen2frdécouvrirEnguncoverdeaufdecken, entdecken3remarquer, s'apercevoirbâa ndo nzönî pëpeExpr.1frmyope (être)Engmyopic, shortsighted (be)dekurzsichtig (sein)Lo yü tatärä lê tî dîko mbëtï gbanga tî sô lo bâa ndo nzönî pëpe.He wears glasses to read because he is myopic.2frvoir malEngsee poorly
bâa ... na ngonzovavoir un regard noir, froncer les sourcils
bâa-yêntémoin
bâannbanc
babanfierté, orgueil, vanitéExpr.sâra babasâra
babân1pèrebabâ-kêtêExpr.nfrfrère cadet du pèreEngpaternal uncle (father's younger brother)deVaters jüngerer Bruderbabâ-kötäExpr.nfrfrère aîné du pèreEngfather's older brotherdeVaters älterer Bruderemôlengê sô ahînga babâ tî lo pëpeExpr.nfrbâtard, enfant illégitimeEngbastard, illegitimate childdeuneheliches Kindmosoro na pekô tî babâExpr.nfrhéritageEnginheritancedeErbschaft2tante paternelle
bâbân1camp d'initiation2campementbâbâ tî âturûguExpr.nfrcampement militaireEngmilitary camp, encampmentdeMilitär-Lager
bäboloba.bɔ.lɔ / ba.bɔ.ɾɔnpatate douceIpomoea batatas
badânécureuil, écureuil de terre
bâdanassociation réservé aux initiésbâda tî âgbenyôgbïäExpr.nfrconseil des ministresEngcouncil of ministersdeMinisterratbâda tî halëzoExpr.nfrassemblée nationaleEngnational assemblydeNationalversammlung, Nationalrat
bâgaranbœuf, vachebâgara sô a zî korobô tî loExpr.nfrbouvillon, bœuf châtréEngsteerdeStierbôngbi tî âbâgaraExpr.nfrtroupeau (de bœufs)Engherd (of cattle)deHerde (Vieh)gbôto ngû tî me tî (bâgara)Expr.vfrtraire (vaches)Engmilk (cows)demelken (Kühe)kôlï-bâgaraExpr.nfrtaureauEngbulldeBullemamâ tî bâgaraExpr.nfrvacheEngcow (female)deKuhmôlengê tî bâgaraExpr.nfrveauEngcalfdeKalbndeke tî bâgaraExpr.nfrgarde-bœufEngcattle egretdeKuhreiherArdeola ibis (Bubulcus ibis)sokotoExpr.???nfrsabotEnghoofdeHufwâlï-bâgaraExpr.nfrvacheEngcow (female)deKuhkêtê wâlï-bâgaraExpr.nfrgénisseEngheiferdeFärse
bâgeba.genbague, anneau (de doigt)
bakarîndictionnaire
bäkongöba.kɔ.ŋgɔntortue
bäkoyäba.ko.yancynocéphale, babouinPapio cynocephalus
bäkpänpâte d'arachide
balavar. debaraExpr.balaôsalutation
balabâlanrue, avenue
balakancoupe-coupe, machette
balamboba.la.mbonsiège en rotin